Dne 10.10.2017 jsme u příležitosti 59. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně oslavili 25. výročí založení naší společnosti – Kovintrade Praha spol. s r.o. Tohoto výročí se zúčastnilo 260 obchodních partnerů nejen z České republiky, ale také Slovinska, Slovenska a dalších zemí. V rámci oslav bylo některým z nich také představeno naše distribuční a výrobní středisko ve Frýdlantu nad Ostravicí, vč. vizí a plánu na jeho další rozšíření.

V rámci partnerského dne vystoupil předseda představenstva mateřské společnosti Kovintrade Celje, pan Marko Staroveški, který byl před 25 lety zakladatelem a prvním ředitelem naší společnosti v České republice. V rámci svého vystoupení se vrátil do historii a zhodnotil vývoj společnosti od roku 1992 po současnost. Následně pan Gregor Jurak, současný generální ředitel společnosti Kovintrade Praha, krátce představil odvážné plány rozvoje společnosti, poděkoval všem zúčastněným a zdůraznil, že hlavní cíl a poslání společnosti vyjadřuje náš slogan, být „Partnerem zkušenosti a důvěry“ a to nejen pro naše zákazníky a dodavatele, ale také pro naše zaměstnance a širokou veřejnost.