Feroslitiny

Nabízíme následující feroslitiny:

  • FeSi75% drcené  (3-10mm)

  • FeSi75% kusové (10-50mm)

  • FeMnHC kusové, velikost 10-50mm

  • FeSiMn kusové, velikost 10 -50mm

  • Očkovadla a modifikátory

Kontakt

central@kovintrade.cz