V zahraničí

Kovintrade je skutečným partnerem zkučenosti a důvěry, což dokládovi dobré znalosti zahraničních trhů a rozšíření sítě zahraničního obchodu. Naše pobočky se nacházejí v 11 evropských zemích. Neustále pracujeme na vytváření různých forem mezinárodního obchodu a integrace.