Materiálový list oceli SITHERM 2344 EFS / ESR

Hlavní dodavatelé jsou nejen Slovinské železárny SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, ale i další významné společnosti z celé Evropy.

W. Nr
1.2344
ČSN
19554
DIN EN
X40CrMoV51

Charakteristické oceli

Ocel se složením Cr, Mo, Si, V s velmi dobrou prokalitelností, vysokou pevností za tepla a odolná proti popuštění, s dobrou houževnatostí při normálních i zvýšených teplotách, která jí propůjčuje určitou univerzálnost použití. Ocel známá také pod označením H13 dle AISI/H13 a oproti 1.2343 více odolná vůči tvorbě trhlinek po tepelném namáhání s nízkou citlivosti na prudké změny teploty tzn. vhodná i pro nástroje chlazené vodou. Vhodným tepelným zpracováním lze dosáhnout i pevnosti přes 1800 N/mm2. Dobře tvářitelná za tepla, dále pak dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko.
ESU – ESR se rozumí elektrostruskově přetavená ocel s vysokou čistotou struktury pro vysoce namáhané formy.

Vhodnost použití oceli

Formy a díly forem, pevné i pohyblivé díly, jádra forem, části forem pro tlakové lití slitin hliníku, zinku a hořčíku. Díly a nástroje pro tváření za tepla, pro namáhané zápustky různých velikostí a vložky zápustek. Vhodná pro výrobu matric, razníku, trnů s vysokou pevností přes 1800 N/mm2, které vyžadují rychlé chlazené vodou. Nástroje pro protlačování neželezných kovů za tepla, pro protlačování hliníku. Díly nůžek pro stříhání za tepla, ostřihovací matrice a trny určené k prostřihování.

Chemické složení oceli

Jakost oceli CMnSiCrWMoVNiPCoS
DIN / EN X50CrVMo510,37-0,43
0,30-0,50
0,90-1,20
4,80-5,50
1,20-1,50
0,90-1,10
0,035max.
0,035 max.
ČSN 195540,34-0,44
0,20-0,50
0,80-1,20
4,80-5,80
1,10-1,60
0,80-1,20
0,030 max.
0,030 max.

Tvrdost oceli

Tepelné zpracováníHBHRCStav dodání
Žíháno na měkko max. 235 A
Zušlechtěno min. 51

Tepelné zpracování

Kování
900-1100 °C

Následně nechat ochlazovat v popelu, velké bloky / průměry pozvolna v peci

Žíhání na měkko
760-780 °C

Prohřát a následně pomalu ochlazovat v peci.

Žíhání na odstranění pnutí
600-650 °C

Prohřátí, 1-2 hod. podržet. Následně pomalu vychladnout v peci

Kalení v oleji
1000-1050 °C

Postupné ochlazovat v oleji nebo v horké lázni , vakuum, inertní plyn

Popouštění
550-600 °C

Ochlazovat na vzduchu, popouštění se řídí dle popouštěcího diagramu / dle tabulky popouštěcích hodnot

Popouštěcí hodnoty v závislosti na tvrdosti

°C100200300400500600700
HRC53525252544831
N/mm2184517901730179019101680995

Možnosti dodávek

Vyberte si z nabídky ocelí. Ostatní rozměry dle poptávky, z centrálního skladu nebo z nové výroby.