Německo

Kovintrade Aussenhandels G.m.b.H.
Arnulfstrasse 10
D-80335 Muenchen

Generální ředitel: Andrej Škerbec