Německo

Kovintrade d.d.
Mariborska cesta 7
3000 Celje

Generální ředitel: Roman Recko