Materiálový list oceli SIHARD 2767

Hlavní dodavatelé jsou nejen Slovinské železárny SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, ale i další významné společnosti z celé Evropy.

Prohlédnout sortiment
W. Nr
1.2767
ČSN
19655
DIN EN
X45NiCrMo4

Charakteristické oceli

Ocel se složením Ni, Cr, W . Prokalitelná na vzduchu. S poměrně vysokou tvrdostí po kalení, velmi dobrou houževnatost a odloností na tlaky, nárazy, údery. S odolností proti opotřebení, s dobrou rozměrovou stálostí po tepelném zpracování. Tvárnost oceli je obtížněji za tepla má i sníženou obrobitelnost a to i ve stavu žíhaném na měkko.

Vhodnost použití oceli

Pro práci za tepla, pro zápůstky vyžadující při vysoké tvrdosti také vysokou houževnatost. Ocel je vhodná i pro stříhání za studena materiálů velkých tlouštěk, nože na zpracovaní šrotu. Pro vysoce namáhané nástroje pro ražení za studena. Ocel lze použit pro lisování plastických hmot a to pro velké tvárníky a tvárnice.

Chemické složení oceli

Jakost oceli CMnSiCrWMoVNiPCoS
DIN / EN 45NiCrMoV16 60,40-0,50
0,15-0,450,10-0,40
1,20-1,500,15-0,35
3,80-4,30
0,035max.
0,035 max.
ČSN 196550,35-0,45
0,40-0,70
0,20-0,40
1,40-1,80
0,45-0,85
0,20-0,40
3,80-4,60
0,035max.
0,035max.

Tvrdost oceli

Tepelné zpracováníHBHRCStav dodání
Žíháno na měkko max. 260A
Zušlechtěno min. 50

Tepelné zpracování

Kování
880-1050 °C

Následně nechat ochlazovat v popelu, velké bloky / průměry pozvolna v peci

Žíhání na měkko
610-650 °C

Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu) a pomalu ochlazovat v peci.

Žíhání na odstranění pnutí
600-640 °C

Prohřátí, 1 - 2 hod. podržet. Chladit na vzduchu

Kalení v oleji
840-870 °C

Postupné ochlazovat v oleji ( cca 180 - 220 °C) Kalení na vzduchu (830-860 °C) lze u velkých a členitých nástrojů

Popouštění
160-250 °C

Ochlazovat na vzduchu, popouštění se řídí dle popouštěcího diagramu / dle tabulky popouštěcích hodnot

Popouštěcí hodnoty v závislosti na tvrdosti

°C100200300400500600700
HRC565450464238-
N/mm2-------

Možnosti dodávek

Vyberte si z nabídky ocelí. Ostatní rozměry dle poptávky, z centrálního skladu nebo z nové výroby.