Vyhľadať produkt Rýchly dopyt

Referencie

Naše služby a materiály sa uplatňujú každý deň v mnohých rôznorodých odvetviach.

Výroba nástrojov a foriem

Do výroby nástrojov a foriem dodávame široký výber nástrojových ocelí, a to nielen pre prácu za tepla, ale tiež za studena, a pre výrobu foriem. Materiál delíme a obrábame podľa špecifikácií zákazníka.

Z našej ocele sa bežne vyrábajú: základové dosky a súčasti foriem, kovacie zápustky, nástroje pre spracovanie plastov, nástroje pre tlakové liatie hliníka, nástroje pre tvrdenie za studena, a tiež postupové a strižné nástroje.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Delenie na pílach
Brúsenie

Automobilový priemysel

Časť ocele zo Steel Centra putuje tiež do českého automobilového priemyslu. Dodávame materiál renomovaným výrobcom automobilových značiek, tiež i ich dodávateľom. Tu sa uplatňujú predovšetkým ocele akostí S355MC S355J2+N, 16MnCr5 a C45.

Z našej ocele sa vyrábajú: súčasti nástrojov, prípravky na automatizáciu.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Energetika

Mnoho dlhodobých odberateľov máme v oblasti energetiky. Dodávame materiál pre výrobu turbínových lopatiek a skrutiek, častí rotora a statora, tlakových nádob, kotlov, výmenníkov a ďalších súčastí energetických celkov.

Z našej ocele sa vyrábajú: lopatky parných turbín, skrutky deliacich rovín, hriadele, príruby.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Delenie na pílach
Skladovanie

Letectvo / Aerospace

Nové perspektívne odvetvie s najvyššími požiadavkami na kvalitu ocele pre hydrauliku, časti motora a leteckú mechaniku.

Z našej ocele sa vyrábajú: podvozky lietadiel, spojovací materiál, súčasti motora, vrtuľové hriadele.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Delenie na pílach
Skladovanie

Průmyslové nože

Dodávame materiál pre výrobu priemyselných nožov do rozstrekovacích strojov, štepkovačov, sekacích nožov, nožov na dyhu, poľnohospodárskych strojov a sekundárneho spracovania dreva.

Z našej ocele sa vyrábajú: sekacie nože, nože a nožnice na papier, recyklačné nože, nože pre spracovanie dreva, granulátory, strihanie železného, plastového a gumového šrotu.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Delenie na pílach
Skladovanie

Priemyselné valce

Priemyselné valce sa používajú predovšetkým pre spracovanie kovov technológií valcovania, a to nielen za tepla, ale i za studena. Sú súčasťou valcovacích stolíc, rovnacích sekcií a tvarovacích liniek.

Z našej ocele sa vyrábajú: valce pre klastrové mlyny, valce na valcovacie stolice, na zákazku opracovanej hriadele, valce do potravinárskeho priemyslu.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Opracovanie podľa výkresovej dokumentácie
Žíhanie plus ďalšie špeciálne požiadavky

Ťažobný priemysel

Do ťažobného priemyslu dodávame predovšetkým plechy a výpalky z plechu. Uplatnenie tu nachádzajú hlavne oteruvzdorné plechy, ktoré tvoria diely a súčasti výsypiek, triediacich liniek, drvičov kameňa, sít pre piesok, cement a štrk.

Z našej ocele sa vyrábajú: lyžice bagrov, súčasti ťažobných strojov, násypky drvičov, korby nákladných áut.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme

Strojárenstvo

Pre oblasť strojárenstva ponúkame široký rozsah akostí ocele a tvarov. Sú to napríklad plechy, výpalky a tyčová oceľ pre konštrukčné dielce strojov a zariadení alebo pre časti oceľových konštrukcií. Vieme zabezpečiť vysoko-pevnostné ocele pre diely nakladačov, žeriavov a transportnej techniky, a taktiež oteruvzdorné ocele pre výrobu sklápacích návesov, prívesov, sklápačov.

Z našej ocele sa vyrábajú: súčasti poľnohospodárskych, banských a ťažobných strojov, ozubené kolesá, časti elektromotorov.

Sortiment, ktorý dodávame

Služby, ktoré zabezpečujeme