Search products Quick inquiry

Material datasheet for steel 1.1730

The main suppliers are not only the Slovenian ironworks SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, but also other major companies from all over Europe.

Show products
W.Nr.
1.1730
ČSN
19083
DIN EN
C45

Characteristics of steel

Carbon tool steel, with high toughness, resistant to cracking after hardening. With relatively good hot formability with good machinability in the annealed state.

Suitability of steel use

In the field of repair, in agriculture, blacksmith’s and mason’s tools and woodworking tools. For the production of molds, frames, hardened mold components such as base plates, cases, parts, stops, spring components and others.

Chemical composition of steel

Jakost oceli CMnSiCrWMoVNiPCoS
DIN / EN C450,40-0,50
0,60-0,80
0,15-0,40
0,035max.
0,035 max.
ČSN 190830,40-0,50
0,60-0,80
0,15-0,40
0,035 max.
0,035 max.

Steel hardness

Tepelné zpracováníHBHRCStav dodání
Žíháno na měkko 190 maxN
Zušlechtěno 56 min

Heat treatment

Kování
800-1050 °C

Pomalu ochlazovat na klidném vzduchu nebo lépe např. v suchém popelu nebo v jiném tepelně izolačním materiálu

Žíhání normalizační
840-860 °C

Pozvolně ochlazovat na vzduchu

Žíhání na měkko
680-710 °C

Prohřát podle velikosti bloku / části formy, obvykle do 4 hodin a následně pomalu ochlazovat v peci

Žíhání na odstranění pnutí
600-650 °C

1 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci

Kalení ve vodě
790-820 °C

Ve vodě kalíme v zásadě velké a tvarově nenáročné díly

Kalení v oleji
800-830 °C

V oleji zpravidla jen díly do 5 mm síly. Protože nad 5 mm tl. při kalení do oleje může dojít na povrchu poklesu tvrdosti. Po kalení do oleje se dosáhne tvrdosti asi 50 HRC.

Popouštění
800-1050 °C

Ochlazovat na vzduchu, popouštění se řídí dle popouštěcího diagramu / dle tabulky popouštěcích hodnot

Tempering values depending on hardness

°C100200300350
HRC58554844
N/mm2----

Supply options

Choose from a range of steels. Other dimensions on request, from central stock or new production.

187961
In stock 1 dimension

Block

Forged, Moulds tool steel.

W.nr 1.1730
ČSN 19 083
DIN-EN C45
Stav dodání +N